proizvodnja malča, vrtnih biljaka, uređenje vrtova

Hotel M u Beogradu

Korišćenje crvenog (bojenog) malča iz naše proizvodnje ispred ulaza Hotela M u Beogradu 

Opširnije: Hotel M u Beogradu

Restoran Klub književnika u Beogradu

U restoranu Kluba književnika u Beogradu, borov malč (krupne granulacije) iz naše proizvodnje korišćen je uspešno na vrlo originalan način:

1. U kombinaciji sa belim kamenom (oblutkom)

2. Za popunjavanje posuda sa rododendronima (Rhododendron ‘Nova Zembla’)

3. Kao podloga za posudu sa velikom medinilom (Medinilla magnifica)

4. Uobičajen način korišćenja krupnog malča (oko velikih biljaka)

Opširnije: Restoran Klub književnika u Beogradu

Img